9th Information Security Practice & Experience Conference   
(ISPEC'13)  

12-14 May 2013, Lanzhou, China   Organizers


Honorary Chairs:

Xiaoming Wang (Lanzhou University of Technology, China )
Zhanting Yuan (Lanzhou University of Technology, China)

General Chairs:

Feng Bao (Huawei Technologies Pte Ltd, Singapore)
Xiaohong Hao (Lanzhou University of Technology, China )

Program Chairs:

Robert Deng (Singapore Management University, Singapore)
Tao Feng (Lanzhou University of Technology, China)


Program Committee:

 
Joonsang Baek, KUSTAR, UAE Atsuko Miyaji, JAIST, Japan
Rohit Chadha, ENS Cachan, France Yi Mu, University of Wollongong, Australia
Kostas Chatzikokolakis, École Poly., France Qingqi Pei, Xidian University, China
Sherman Chow, U. of Waterloo, Canada/CUHK, HK Yong Qi, Xi’an Jiaotong University, China
Jason Crampton, Royal Holloway, UK Douglas S. Reeves, NCSU, USA
Xuhua Ding, SMU, Singapore Kui Ren, Illinois Institute of Technology, USA
Dingyi Fang, Northwest University, China Kouichi Sakurai, Kyushu University, Japan
Debin Gao, SMU, Singapore Willy Susilo, University of Wollongong, Australia
Dieter Gollmann, TUHH, Germany Shaohua Tang, South China U. of Tech., China
Dawu Gu, Shanghai Jiaotong University, China Tsuyoshi Takagi, Kyushu University, Japan
Aiqun Hu, Southeast University, China Guilin Wang, University of Wollongong, Australia
Xinyi Huang, Fujian Normal University, China Huaxiong Wang, NTU, Singapore
Lucas Hui, Hong Kong University, HK Lina Wang, Wuhan University, China
Chunfu Jia, Nankai University, China Jingsong Wang, Tianjin U. of Technology, China
Boris Köpf, IMDEA Software Institute, Spain Jian Weng, Jinan University, China
Steve Kremer, INRIA Nancy, France Duncan S. Wong, CityU, Hong Kong
Chao Li, National U. of Defense Tech., China Hongjun Wu, NTU, Singapore
Fenghua Li, CAS, China Yongdong Wu, I2R, Singapore
Weihua Li, Northwestern Poly. Univ., China Yang Xiang, Deakin University, Australia
Zhenkai Liang, NUS, Singapore Zheng Yan, Aalto University, Finland
Jianwei Liu, BeiHang University, China Yanjiang Yang, I2R, Singapore
Mixia Liu, LUT, China Sung-Ming Yen, National Central University, Taiwan
Heejo Lee, Korea University, Korea Hongbo Yu, Tsinghua University, China
Tieyan Li, Huawei Technologies Pte Ltd, Singapore Fangguo Zhang, Sun Yat-Sen University, China
Yingjiu Li, SMU, Singapore Yuqing Zhang, CAS, China
Javier Lopez, University of Malaga, Spain Yunlei Zhao, Fudan University, China
Changshe Ma, South China Normal Univ., China Dong Zheng, Shanghai Jiao Tong University, China
Di Ma, University of Michigan-Dearborn, USA Qingsheng Zhu, Chongqing University, China
Jianfeng Ma, Xidian University, China Jianying Zhou, I2R, Singapore
Subhamoy Maitra, Indian Statistical Inst., India Jiliu Zhou, Sichuan University, China
Kanta Matsuura, University of Tokyo, Japan  
   
Organizing Chairs:

Baicheng Wang (Lanzhou University of Technology, China )
Yong Zhang (Lanzhou University of Technology, China)

Organizing Committee:

 
Laicheng Cao, LUT, China Jianbing Xue, LUT, China
Yixin Liang, LUT, China Yan Yan, LUT, China
Mixia Liu, LUT, China Yong Yu, LUT, China
Peng Liu, LUT, China Fuqing Zhao, LUT, China